En analys av marknaden för konsumentkrediter

Utvecklingen på marknaden för konsumentkrediter har gått mot ökad marknadsföring och fler möjligheter att ta lån eller skjuta upp betalningar. 

Även kreditförmedling har blivit allt vanligare. Kraftigt ökad e-handel har också bidragit till ökad konsumtion på avbetalning. En konsument kan vid e-handel enkelt ändra en fakturabetalning till delbetalning. Det görs ofta utan att någon ytterligare ekonomisk information hämtas in från eller om konsumenten. Statistiken visar att skulderna hos Kronofogden har ökat med 15 miljarder kronor från 2015 till senaste årsskiftet.

Läs mer (Extern site: Konsumentverket.se)

Andra nyheter

E-post:
hello@credpoint.se

Karriär:
career@credpoint.se

© 2022 CredPoint Sweden AB. 
Integritetspolicy