Tillstånd till fintech-bolaget CredPoint

För att hantera den ökade utlåningen krävs en modern kreditinformationstjänst som möjliggör kreditbeslut som ska baseras på en korrekt bild av konsumenternas skuldsituation. Bristen på ett realtidsuppdaterat kreditregister ökar risken för fortsatt överskuldsättning. Behovet av ett omfattande kreditregister är brådskande.

CredPoint skapar transparens mellan banker och kreditinstitut genom en integrerad IT lösning. CredPoints tjänst förhindrar automatiskt fördröjning av information om privatpersoner och företags kredit åtaganden. Uppdaterad information i realtid skapar en grundförutsättning för ett proaktivt arbete mot minskad överskuldsättning, bedrägerier, penningtvätt och kreditförluster

– Med ett kreditupplysningstillstånd skapar vi förutsättningar för en säkrare kreditmarknad. CredPoints målsättning är att minska överskuldsättningen i samhället genom att erbjuda banker och kreditinstitut en fullständig bild av kundens befintliga skulder, säger Hira Syed Zoghlami, Grundare av CredPoint.

Andra nyheter

E-post:
hello@credpoint.se

Karriär:
career@credpoint.se

© 2022 CredPoint Sweden AB. 
Integritetspolicy