Fredrik Reinfeldt ny ordförande i CredPoint

Fredrik Reinfeldt går idag in som investerare och styrelseordförande i det nystartade fintechbolaget CredPoint. Bolaget erbjuder en, i realtid uppdaterad, kreditinformationstjänst om enskildas skuldsituation. Tjänsten tillför marknaden ett helt nytt instrument för att stävja farlig och snabb skulduppbyggnad, både för enskilda individer och för samhället. 

För att hantera den ökande utlåningen krävs en modern kreditinformationstjänst som möjliggör kreditbeslut baserade på en korrekt bild av konsumenternas skuldsituation. Bristen på ett realtidsuppdaterat kreditregister ökar risken för fortsatt överskuldsättning. Behovet av ett omfattande kreditregister är brådskande och CredPoint har lösningen. 

– Med skuldengagemang i realtid möjliggör CredPoint att ett djupgående samhällsproblem kan motarbetas. Möjligheterna att konsumera på kredit, spela bort mycket pengar på kort tid och att skuldsätta sig hos flera kreditgivare samtidigt har vuxit kraftigt. Samtidigt har i princip inga instrument för att bromsa snabb skulduppbyggnad på motsvarande sätt byggts ut. Det har skapat en, för samhället och för enskilda individer, farlig skuldsättning som CredPoints tjänster kan bidra till att förhindra. För mig känns därför CredPoints verksamhet angelägen och jag vill bidra till att göra den framgångsrik och lönsam, säger Fredrik Reinfeldt. 

– Jag är väldigt glad att ha Fredrik ombord, framför allt då han delar CredPoints syn på samhällsnyttan som vår lösning bidrar till. De senaste årens utveckling avseende ökad skuldsättning och bedrägerier har skapat många incitament för en aktör att kliva in och stoppa den utvecklingen men hittills har ingen tagit på sig den tuffa utmaningen, vilket vi nu gör. Med Fredriks kompetens och breda nätverk kan vi dessutom göra skillnad i en mycket snabbare takt, säger grundaren Hira Syed Zoghlami. 

CredPoint bildades mot bakgrund i den växande skuldsättningen i Sverige och har som mål att hindra den negativa utvecklingen där allt fler riskerar att hamna i en situation som är omöjlig att ta sig ur. 

– Det är stimulerande att få bli ordförande i ett bolag som grundats och leds av en driven fintech-kvinna, säger Fredrik Reinfeldt om sitt samarbete med grundaren Hira Syed Zoghlami. 


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hira Syed Zoghlami, Grundare 

hira@credpoint.se 


Fredrik Reinfeldt, Styrelseordförande 

fredrik@credpoint.se 


Om CredPoint 

Med hjälp av CredPoints IT-lösning förbättras transparensen mellan kreditgivare och andra informationsutlämnare, vilket gör att informationen kring privatpersoners och företags kreditåtaganden uppdateras och tillgängliggörs för kreditgivare i realtid. Idag kan uppgifter i en kreditupplysning uppdateras så sällan som en gång i månaden, vilket utsätter både konsumenten och kreditgivare för risker. Fördröjningen bidrar också till det ökade antalet personstölder och bedrägerier. CredPoints lösning, som är enkel att integrera i långivarnas befintliga system, skapar förutsättningar för en säkrare kreditmarknad och stabilare samhällsekonomi. 

Andra nyheter

Vår realtidsdrivna kreditinformation skapar en mer hållbar kreditmarknad. Tillsammans med långivarna samlar vi in information om aktiva låneansökningar, skulder och krediter i realtid. Det stärker din affär och skapar en trygghet för alla inblandade. 

Kontakta oss för att få veta mer om våra produkter.

Credpoint för utvecklare

Inom kort kommer du här att hitta allt du behöver för att förstå hur din organisation kan integrera mot Credpoint och koppla upp sig och ta del av nästa generations kreditinformation.

Under tiden får du gärna maila oss på: tech@credpoint.se

Logga in

Inom kort kommer du här att kunna logga in i våra olika tjänster.

Har du någon fråga eller behöver du hjälp? Kontakta oss.