The future of credit checks is here

CredPoint tillhandahåller information om kreditengagemang i realtid.

Vårt uppdrag är att minska överskuldsättningen i samhället genom att erbjuda banker och kreditinstitut en fullständig bild av kundens befintliga skulder.

Överskuldsättning är ett verkligt problem

De stora lånen ökar men de mindre lånen ökar ännu mer. Många konsumenter tvingas ta nya lån för att betala tillbaka gamla, detta är en viktig bidragande faktor bakom den ökande skuldsättningen.
Skuldbördan orsakar både stor skada och osäkerhet för den enskilda konsumenten samt ökade kostnader och risker i den nationella ekonomin.

”Det finns idag ingen möjlighet för kreditgivare att kontrollera konsumentens alla skulder. Kreditupplysningsbolagen delar inte uppgifter med varandra och alla skuldsaldon rapporteras inte till upplysningsbolagen.”

Konsumentverkets rapport ”Konsument på kredit” (2021:1) Februari 2021

En modern kreditinformationstjänst som gör att kreditbeslut kan baseras på en korrekt bild av konsumenternas skuldsituation.

Vad det faktiskt betyder

Idag finns inget realtidsbaserat kreditregister i Sverige, vilket innebär att det är svårt att få fram en korrekt bild av en persons kreditsituation med alla relevanta parametrar. Banker och långivare riskerar att låna ut på felaktiga premisser och konsumenterna riskerar att lämna en felaktig bild av sitt kreditåtagande.

Genom CredPoint kan banker och andra kreditgivare minska sitt risktagande och minimera sina kreditförluster.

Konsumenternas kreditsituation är alltid korrekt, samlad och realtidsuppdaterad.

Lösningen bidrar till en stabilare samhällsekonomi och en säkrare kreditmarknad.

Korrekt och i realtid

För att hantera den ökade utlåningen krävs en modern kreditinformationstjänst som gör att kreditbeslut kan baseras på en korrekt bild av konsumenternas skuldsituation. Uppdaterad information i realtid skapar en grundförutsättning för ett proaktivt arbete mot minskad
överskuldsättning och kreditförluster.

Det är här CredPoint kommer in.

Vill du höra mer om våra tjänster?

Hör av dig, så hör vi av oss.

Senaste nytt

Kontakt

hello@credpoint.se

Karriär:
career@credpoint.se

© 2021 CredPoint Sweden AB. 

Integritetspolicy