CredPoint stänger investeringsrunda och tar nästa steg mot lansering

CredPoint har nu stängt sin senaste investeringsrunda och kliver in i nästa fas mot lansering. Bland investerarna finns Morten Falch, före detta grundare och VD för Nordax Bank, Paul Stuart (jurist med mångårig erfarenhet bl.a. som General Counsel på Spotify Business/Soundtrack) tillsammans med Johan Andersson (teknikentreprenör med erfarenhet från industrin, bl.a. som grundare av Axxos Industrisystem), som alla kommer från olika branscher med en sak gemensamt – digitalisering. Med den nya investerarbasen får CredPoint både ett kapitaltillskott och tillgång till spetskompetens inom flera strategiska områden för bolaget.

“Överskuldsättning är ett växande samhällsproblem med långtgående konsekvenser på individnivå. Det är inte heller en bra affär för kreditgivarsidan. Hiras vision för hur denna utveckling kan vändas samtidigt som kreditbedrägerierna kan minskas fångade vår uppmärksamhet från dag ett. I CredPoint ser vi ett techbolag med en fokuserad produktstrategi och en väl genomtänkt tillväxtplan som nu också har den finansiella kraften och förmågan att driva positiv samhällsförändring och en efterlängtad modernisering av kreditgivningen. Vi är oerhört glada att få vara med på den resan och att som ägare bidra med våra erfarenheter från att skala upp tech- och tillväxtbolag.”

– Johan Andersson & Paul Stuart

 

Så sent som i september 2021 klev Fredrik Reinfeldt in som investerare i CredPoint och blev då också styrelseordförande. Bolaget har sedan dess haft fokus på att utveckla sin plattform för kreditengagemang i realtid tillsammans med investerare som delar bolagets syn på hur lösningen kan göra samhällsnytta.

”Jag blev mycket fascinerad när Hira presenterade CredPoints affärsidé om att etablera en plattform som möjliggör realtidsinformation om skuldsituationen. Det är lätt att se fördelarna med detta för alla intressenter: låntagarna, långivarna och samhället i stort. En plattform som möjliggör informationsutbyte mellan kreditgivare via API-teknik kommer att säkerställa en mer korrekt bedömning av alla kreditsökandes skuldnivå och deras finansiella kapacitet att ta ett lån. Detta kommer att minska risken för låntagare att få betalningssvårigheter, samtidigt som det minskar kreditförlusterna för långivare. Framför allt minskas de negativa effekterna för individer och familjer som lider av för stora skulder, samt den ekonomiska påfrestning detta medför. Eftersom API-tekniken är mycket kostnadseffektiv kan det också finnas betydande kostnadsbesparingsmöjligheter för långivare att använda Credpoint som en första screening av kreditsökarna.”

– Morten Falch


För CredPoint innebär den avslutade rundan att man nu kan skifta fokus mot det operativa arbetet, med siktet inställt på att lansera den tekniska plattformen inom kort.

”Vi kan nu färdigställa plattformen som kommer att bli ett nytt marknadsinstrument för en sundare kreditmarknad, och jobba vidare mot vårt mål – att motverka överskuldsättningen i samhället. Vårt nästa steg är att testa tjänsten och rulla ut lösningen hos våra testbanker. Vi räknar med lansering under Q2, 2022.”

– Hira Syed Zoghlami, grundare CredPoint

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hira Syed Zoghlami, Grundare
hira@credpoint.se


Om CredPoint
Med hjälp av CredPoints IT-lösning förbättras transparensen mellan kreditgivare och andra informationsutlämnare, vilket gör att informationen kring privatpersoners och företags kreditåtaganden uppdateras och tillgängliggörs för kreditgivare i realtid. Idag kan uppgifter i en kreditupplysning uppdateras så sällan som en
gång i månaden, vilket utsätter både konsumenten och kreditgivare för risker. Fördröjningen bidrar också till det ökade antalet personstölder och bedrägerier. CredPoints lösning, som är enkel att integrera i långivarnas befintliga system, skapar förutsättningar för en säkrare kreditmarknad och stabilare samhällsekonomi.

Andra nyheter

Credpoint välkomnar Skri-registret

Överskuldsättningsutredningen gällande ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning har presenterats. Utredningens förslag innehåller bl.a. ett förslag om införande…

LÄS MER »

Vår realtidsdrivna kreditinformation skapar en mer hållbar kreditmarknad. Tillsammans med långivarna samlar vi in information om aktiva låneansökningar, skulder och krediter i realtid. Det stärker din affär och skapar en trygghet för alla inblandade. 

Kontakta oss för att få veta mer om våra produkter.

Credpoint för utvecklare

Inom kort kommer du här att hitta allt du behöver för att förstå hur din organisation kan integrera mot Credpoint och koppla upp sig och ta del av nästa generations kreditinformation.

Under tiden får du gärna maila oss på: tech@credpoint.se

Logga in

Logga in på våra tjänster här.

Har du någon fråga eller behöver du hjälp? Kontakta oss.