Etablerade långivare vill använda CredPoints tjänst för kreditinformation i realtid

Credpoints nya lösning för kreditinformation i realtid, har samlat över tio avsiktsförklaringar hos högtstående, erkända långivare. ”Vi är otroligt glada över det stora intresset från marknaden, och det visar tydligt hur stort behovet är för realtidsdata hos långivarna” säger Hira Syed, grundare och VD på Credpoint, om utvecklingen för bolaget.

De senaste årens teknikutveckling har möjliggjort snabbare och enklare tillgång till lån och krediter för konsumenter. Små kort-och kontokrediter samt fakturaköp har ökat från runt 4 miljarder kronor till över 50 miljarder under de senaste tio åren, rapporterade Finansinspektionen 2021. Det har skapat en negativ trend av överbelåning hos privatpersoner som Credpoint ämnar stävja.

CredPoint tillhandahåller kreditinformation för kreditgivare i realtid

“Idag kan uppgifter i en kreditupplysning uppdateras så sällan som en gång i månaden, vilket utsätter både konsumenten och kreditgivare för stora risker. Med vår lösning förbättras transparensen mellan kreditgivare och andra informationsutlämnare, vilket gör att informationen kring privatpersoners och företags kreditåtaganden uppdateras och tillgängliggörs för kreditgivare i realtid” säger Hira Syed.

Credpoints lösning är baserad på att långivare delar med sig av aktuella data. Med de senaste avsiktsförklaringarna är Credpoint på väg att skapa ett övergripande realtidsregister för aktuella kreditsituationer. De långivare som hittills skrivit under är Qliro, Komplett Bank, Nordax Bank, Svea Bank, COOP Medmera Bank, Northmill Bank, Lunar, Fairlo, MoneyGO, Capcito, Wästgöta finans, BigBank och Nordic Credit Group. Vi har även ytterligare långivare i processen och bedömer att ett flertal snart kommer att delta.

Testning med långivarnas egna IT-miljöer

“Vårt mål för Q1 i år var 10 signerade avsiktsförklaringar, vilket vi nu har överträffat. Utöver onboardingen av de långivare som har angett avsikt att arbeta med oss har vi arbetat intensivt med den tekniska utvecklingen av plattformen. Under Q2 kommer vi att inleda testning med flertalet långivare” säger Ivo Leszczynski, CTO på CredPoint. Utöver själva integrationsarbetet kan vi även erbjuda hjälp och stöd med teknik och supportfrågor.

En modern tjänst för en tryggare samhällsekonomi och minskad överskuldsättning

 ”CredPoint är nu i färd med att sluta gapet mellan de utvidgade kreditmöjligheter som snabbt vuxit fram och möjligheten att få rätt uppdaterad information om vilken skuldsituation den försätter enskilda och företag i.” säger Fredrik Reinfeldt, styrelseordförande och investerare i CredPoint.

Om CredPoint

Techbolaget CredPoint grundades 2020 i syfte att förbättra transparensen mellan kreditgivare och andra informationsutlämnare. CredPoint tillhandahåller Sveriges första nationella kreditregister. Plattformen möjliggör att information kring privatpersoners och företags kreditåtaganden uppdateras och tillgängliggörs för kreditgivare i realtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta CredPoint på:

media@credpoint.se

 

Andra nyheter

E-post:
hello@credpoint.se

Karriär:
career@credpoint.se

© 2022 CredPoint Sweden AB. 
Integritetspolicy