Välkommen Jonas Brenner – ny VD på CredPoint

Jonas Brenner har ett imponerande CV och erfarenhet speciellt inom konsumentkrediter. På Carnegie jobbade han som bl.a kreditchef, senare som VD på PayEx Credit. På Bluestep var han ansvarig för privatlån, analys, business control och strategi. Senast kommer han från Gazella där han varit VD.  – Jag ser att CredPoint har en mycket ljus framtid […]

Etablerade långivare vill använda CredPoints tjänst för kreditinformation i realtid

Credpoints nya lösning för kreditinformation i realtid, har samlat över tio avsiktsförklaringar hos högtstående, erkända långivare. ”Vi är otroligt glada över det stora intresset från marknaden, och det visar tydligt hur stort behovet är för realtidsdata hos långivarna” säger Hira Syed, grundare och VD på Credpoint, om utvecklingen för bolaget. De senaste årens teknikutveckling har […]

CredPoint ingår avtal med Aura Cloud för leverans av sin tekniska plattform

CredPoint och Aura Cloud ingår avtal där Aura Cloud skall leverera CredPoints tekniska plattform för framtidens kreditkontroller, med start i Sverige. Första versionen som ska lanseras är en lösning för kontroll av kreditengagemang i realtid bland anslutna banker och finansiella institut. Lösningen kräver inget centralt kreditregister som behöver underhållas och lagras – allt sker i […]

Fredrik Reinfeldt ny ordförande i CredPoint

Fredrik Reinfeldt går idag in som investerare och styrelseordförande i det nystartade fintechbolaget CredPoint. Bolaget erbjuder en, i realtid uppdaterad, kreditinformationstjänst om enskildas skuldsituation. Tjänsten tillför marknaden ett helt nytt instrument för att stävja farlig och snabb skulduppbyggnad, både för enskilda individer och för samhället.  För att hantera den ökande utlåningen krävs en modern kreditinformationstjänst […]

Tillstånd till fintech-bolaget CredPoint

För att hantera den ökade utlåningen krävs en modern kreditinformationstjänst som möjliggör kreditbeslut som ska baseras på en korrekt bild av konsumenternas skuldsituation. Bristen på ett realtidsuppdaterat kreditregister ökar risken för fortsatt överskuldsättning. Behovet av ett omfattande kreditregister är brådskande. CredPoint skapar transparens mellan banker och kreditinstitut genom en integrerad IT lösning. CredPoints tjänst förhindrar […]

En analys av marknaden för konsumentkrediter

Utvecklingen på marknaden för konsumentkrediter har gått mot ökad marknadsföring och fler möjligheter att ta lån eller skjuta upp betalningar.  Även kreditförmedling har blivit allt vanligare. Kraftigt ökad e-handel har också bidragit till ökad konsumtion på avbetalning. En konsument kan vid e-handel enkelt ändra en fakturabetalning till delbetalning. Det görs ofta utan att någon ytterligare […]